Şəxsi kabinetə daxil ol

Ödəmə və xərclərinizdən xəbərdar olun

Success form

Subtitle for from

Maxi.az-da bütün məhsullara 12 ayadək faizsiz taksit

BirKart sahibləri xəyallarını daha asan reallaşdırır!

Artıq Maxi.az-da istədiyiniz bütün məhsulları 12 ayadək faizsiz taksitlə əldə edə bilərsiniz.

Üstəlik 8 Mart tarixinədək BirKartlıları xüsusi qiymətlər gözləyir.

BirKartın varsa, Ürəklə xərclə!

#BirKart #Maxiaz